Vítáme vás na domácí stránce 
Evangelické školy
Karlsplatz 14
1040 Wien

 

My jsme:

-         škola v centru města

-         lehce dosažitelná dopravními prostředky
      (např. tramvajemi, metrem U1, U2, U4, 62. 65, Badner- vlakem, 59A)

-         místo vzájemných mezilidských střetnutí a individuálního učení

-         škola, kde oslavy mají pevné místo ve školním životě

-         místo rozličných náboženství a kultur

-         dům, ve kterém děti mohou být ještě dětmi

Co nabízíme:

-         dobrý základ pro další školy a učňovská zaměstnání

-         výchovu k samostatnosti a přebírání zodpovědnosti

-         vysoce motivovaný okruh učitelů

-         orientaci pro další volbu a výběr povolání a informaci o vzdělání

-         podporu legastenikům

-         rozličné projekty, letní sportovní týdny, lyžařské výcviky a jazykové pobyty

-         knihovnu

-         místnost s počítači

-         dvojjazyčné vyučování

-         v případě potřeby půlinternát  i/nebo družinu s obědem

-         dům, ve kterém se hodně směje

-         5-ti denní týden

Jestliže máte zájem o naši školu, zatelefonujte nám ( telefon: (01) 505 96 34) nebo nám pošlete email (direktion@ekms.at)!!!!

Samozřejmě si můžete také domluvit termín a osobně se informovat. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Stejně tak se těšíme na zprávy z jiných zemí. Pokud máte zájem seznámit se s našimi žáky, pošlete nám jednoduše email. Nezapomeňte ale, že většina našich žáků mluví a rozumí jen něměcky nebo anglicky! Je ale taky možné, že se na naší škole najdou žáci, kteří vám mohou odpovědět ve vaší mateřštině.

My jsme „Kooperativní střední škola“ v centru Vídně v Rakousku.

Naši žáci jsou ve věku od 10 do 14 roků.

Jsme evangelická škola, ale otevřená všem jiným náboženstvím a konfesím.

Ve světě, který se stále zmenšuje, se těšíme na kontakty s jinými školami a žáky ostatních zemí.

direktion@ekms.at